Peter på Bilkvarteret och Ford i Norrköping trivs

väldigt bra och är imponerad över vilken styrka som finns i varumärket

Ford.

– Vi håller på att bygga upp verksamheten här i Norrköping och inom kort

här framöver byter vi lokal till en bilhall här mittemot. Då blir det mycket

större och ännu bättre!

Läs hela artikeln här: Peter Bodingh